Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Skróty Nazwa M t.topn. pK (kwasowa) pK (zasadowa) pK (dodatkowej gr.) punkt izoelektryczny cechy szczególne
aminokwasy kodowane bezpośrednio przez kwasy nukleinowe
Ala alanina 89,1 297 2,34 - 9,87 6,11 najprostszy chiralny
Arg arginina 174,2 238 2 8,97 (z) 12,48 10,76 silnie zasadowy
Asn asparagina 132,1 236 2,22 - 8,83 5,51 grupa amidowa
Asp kwas asparaginowy 133,1 270 1,88 3,65 (k) 9,6 2,85 kwaśny
Cys cysteina 121,2 178 1,93 8,21 (k) 10,28 5,05 siarkowy, reduktor
Gln glutamina 146,1 185 2,17 - 9,13 5,65 grupa amidowa
Glu kwas glutaminowy 147,1 249 2,19 4,28 (k) 9,72 3,15 kwaśny
Gly glicyna 75,1 290 2,34 - 9,78 6,06 najprostszy, niechiralny
His histydyna 155,2 277 1,81 6,05 (z) 9,17 7,6 pochodna imidazolu
Ile izoleucyna 131,2 284 2,34 - 9,67 6,05 łańcuch rozgałęziony
Leu leucyna 131,2 337 2,33 - 9,67 6,01 łańcuch rozgałęziony
Lys lizyna 146,2 225 2,18 8,95 (z) 10,53 9,6 silnie zasadowy
Met metionina 149,2 283 2,28 - 9,21 5,74 siarkowy
Phe fenyloalanina 165,2 284 2,18 - 9,09 5,48 aromatyczny
Pro prolina 115,1 222 1,97 - 10,62 6,3 szczególna budowa
Ser seryna 105,1 228 2,21 - 9,15 5,68 hydrofilowa grupa -OH
Thr treonina 119,1 253 2,09 - 9,1 5,6 hydrofilowa grupa -OH
Trp tryptofan 204,3 282 2,43 - 9,44 5,89 pochodna indolu
Tyr tyrozyna 181,2 344 2,2 9,11 (k) 10,1 5,64 aromatyczny, fenolowy
Val walina 117,2 282 2,29 - 9,72 6 łańcuch rozgałęziony
ważniejsze aminokwasy nie kodowane wprost przez DNA
Orn ornityna 132,2 140 1,7 - 8,69 5,2 pochodna argininy
Hyp hydroksyprolina 131,1 273 1,82 - 9,66 5,74
Hom homoseryna 119,1 205 2,27 - 9,28 5,77 łańcuch boczny C2H4OH
βAla β-alanina 89,1 207 3,55 - 10,24 6,69 najprostszy β-aminokwas
(Cys)2 cystyna 240,3 258 1; 2,1 - 8; 8,7 4,6 wiązanie disulfonowe
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg