Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N-etylo-4-hydroksy-N-metylotryptamina21. 4-HO-MET

N-etylo-4-hydroksy-N-metylotryptamina

3-[2-(etylometyloamino)-etylo]-4-indolol

 


SYNTEZA: Roztwór 0,5 g 4-acetoksyindolu (patrz synteza 4-HO-DET) w 5 ml eteru dietylowego mieszano I ochłodzono do 0 °C chroniąc od wilgoci z powietrza. Następnie dodano 0,5 ml chlorku oksalilu. Całość mieszano przez następnie 30 minut i żółte krystaliczne osady odfiltrowano i rozpuszczono w 10 ml bezwodnego THF. Potraktowano to 40% roztworem metyloetyloaminy w bezwodnym eterze dietylowym dodawanym kroplami do podniesienia pH >10. Rozpuszczalniki odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem a pozostałość rozpuszczono w 200 ml CHCl3. Całość przemyto najpierw 50 ml 0,1N HCl a następnie 50 ml nasyconego wodnego roztworu NaCl. Pozostałość przekrystalizowano z eteru dietylowego uzyskując 0,6 g (wydajność 73%) 4-acetoksyindol-3-ilo-N-etylo-N-metyloglioksylamidu o t.t. 179-180 °C.

Do 10 ml mieszanej zawiesiny Li[AlH4] (1M w THF w atmosferze azotu) dodano kroplami roztwór 0,57 g 4-acetoksyindol-3-ilo-N-etylo-N-metyloglioksylamidu w 10 ml bezwodnego THF. Po zakończeniu procesu mieszaninę ogrzano do wrzenia pod chłodnicą zwrotną na 15 minut. Po ochłodzeniu do 40 °C dodano wystarczającą ilość wody celem rozłożenia zarówno kompleksowych związków jak i nadmiaru wodorku. Po filtracji przez spiekany sączek (w atmosferze azotu) rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem i osady przekrystalizowano z mieszaniny octanu etylu i heksanu z uzyskaniem 0,18 g (wydajność 41%) N-etylo-4-hydroksy-N-metyloindolu (4-HO-MET) o t.t. 118-119 °C.

DAWKA: 10 - 20 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 4 - 6 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (20 mg, doustnie) Jakościowo bardzo podobne do psylocyny. Zacząłem po pierwszej połowie godziny a podczas maxa czułem te same zmiany kolorów, kształtów i czasu, dźwięki były odczuwalne. Podobnie, jak w przypadku psylocyny doświadczenie było falowe, ze zmianami efektów pomiędzy niemalże normalnym postrzeganiem w jednej minucie tylko po to, by być wciągniętym w zmienne pojęcia w kolejnej.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Na początek przeprosiny za tylko pojedynczy wpis w dziale z komentarzami. Ta i kilka innych podstawionych grupą hydroksylową i metoksylową tryptamin miała wcześniejsze oceny, ale one nie są pod ręką i nie mogą zostać użyte. Wiele będzie musiało powrócić z pamięci i muszą wystąpić odpowiednie zawirowania pozwalające na uogólnienie dotyczące dawki i czasu trwania. Przy tym związku niektóre z oryginalnych obserwacji sugerują, że jest mocniejszy od psylocyny, z pewnością bardziej dramatyczny. Ale podsumowując, wątpię, żeby ten etylowy homolog, czy przy tej okazji izopropylowi homolog 4-HO-DIPT, można wyróżnić od pochodnej metylowej psylocyny w ślepym badaniu klinicznym.

Co wybrać spomiędzy nich? Z punktu widzenia syntezy, koszt i dostępność drugorzędowej aminy z pewnością będzie czynnikiem. Zarówno metyloetyloaminy jak i metyloizopropyloaminy są dostępne, ale dość kosztowne. Dimetyloamina z drugiej strony jest tania jak barszcz, ale jest rozpoznanym prekursorem DMT i z tego względu trudna do znalezienia. W każdym razie związek dimetylowy jest szeroko rozpowszechniony na arenie mykologicznej i podejrzewam, że najprościej byłoby pozostać z naturą.

N-etylo-4-hydroksy-N-metylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg