Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-dimetylo-4-hydroksytryptamina18. 4-HO-DMT

4-HO-DMT

N,N-dimetylo-4-hydroksytryptamina

3-[2-(dimetyloamino)-etylo]-4-indolol

CX-59

PSOH

psylocyna


fosforan 4-HO-DMT

N,N-dimetylo-4-fosforyloksytryptamina

fosforan 3-[2-(dimetyloamino)-etylo]-4-indololu

CY-39

PSOP

fosforan psylocyny

psylocybina


SYNTEZA: Do roztworu 0,5 g 4-acetoksyindolu (patrz synteza 4-HO-DET) w 4 ml eteru dietylowego, który mieszano I ochłodzono na zewnętrznej łaźni lodowej dodano kroplami roztwór 0,5 ml chlorku oksalilu w 3 ml bezwodnego eteru dietylowego. Mieszanie kontynuowano przez pół godziny i pośredni indologlioksylochlorek oddzielono jako żółtą krystaliczną substancję, ale jej nie wyizolowano. Dodano kroplami 40% roztwór dimetyloaminy w eterze dietylowym do podniesienia pH do 8-9. Mieszaninę zahartowano poprzez dodanie 100 ml CHCl3 a fazę organiczną przemyto 30 ml 5% roztworu NaHSO4, 30 ml nasyconego roztworu NaHCO3 i ostatecznie 30 ml nasyconego roztworu NaCl. Po wysuszeniu nad bezwodnym MgSO4 rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość krystalizowała i po przekrystalizowaniu jej z THF uzyskano 0,61 g 4-acetoksyindol-3-ilo-NN-dimetyloglioksyloamidu (wydajność 80%) o t.t. 204-205 °C.

Zawiesinę 0,38 g Li[AlH4] w 10 ml bezwodnego THF w biernej atmosferze energicznie mieszano. Dodano do niej roztwór 0,55 g 4-acetoksyindol-3-ilo-N,N-dimetyloglioksylamidu w 10 ml bezwodnego THF w stopniu utrzymującym łagodne wrzenie. Po zakończeniu procesu wrzenie pod chłodnicą zwrotną kontynuowano 15 minut i mieszaninę ochłodzono do 40 °C a nadmiar wodorku zneutralizowano dodaniem wody rozcieńczonej niewielką ilością THF. Mieszaninę reakcyjną przefiltrowano w atmosferze azotu a osady przemyto THF. Przesącz i popłuczyny połączono i pozbawiono rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość przedestylowano w aparaturze KugelRohr’a, przekrystalizowano z mieszaniny octanu etylu i heksanu uzyskując 3-[2-(dimetyloamino)-etylo]-4-indolol (4-HO-DMT, psylocyna) w postaci białych kryształków, które po rekrystalizacji z mieszaniny octanu etylu i heksanu miały t.t. 103-104 °C i ważyły 0,23 g.

Większość wczesnych syntez psylocyny i psylocybiny wykorzystwała eter O-benzylowy jako grupę zabezpieczającą. Dawało to bardziej stabilne produkty pośrednie, ale również wymagało dodatkowego kroku redukcyjnego debenzylowania. Podsumowanie tego procesu: przekształcenie 4-hydroksyindolu do 4-benzyloksyindolu przez sól sodobą z chlorkiem benzylu; przekształcenie tego z chlorkiem oksalilu do 4-benzyloksyindolo-3-glioksylochlorku; przekształcenie tego do do 4-benzyloksy-3-(N,N-dimetyloglioksamidu z bezwodna dimetylaminą; przekształcenie do 4-benzyloksy-N,N-dimetylotryptaminy z Li[AlH4] w dioksanie; ostateczne przekształcenie do 4-HO-DMT (psylocyna) wodorem z katalizatorem palladowym na Al2O3. Fosforan (psylocybina) wymaga dwóch dodatkowych kroków: przekształcenie 4-HO-DMT (jako soli sodowej) do 4-(O,O-dibenzylofosforyloksy)-N,N-dimetylotryptaminy z chlorofosforanem dibenzylu z następnym katalitycznym usunięciem grup benzylowych wodorem z wykorzystaniem palladu na Al2O3 z uzyskaniem fosforanu 4-HO-DMT (psylocybiny). Produkt ten jest dużo stabilniejszy na powietrzu niż psylocyna i rozpuszczalny w wodzie. Wydajność tych przekształceń jest jakkolwiek bardzo zła, zazwyczaj poniżej 10% i pojawiają się dwa produkty wyglądające na ekwiwalentne farmakologicznie. Dalej słyszałem, że środek fosforujący chlorofosforan dibenzylu musi być zawsze używany w roztworze, ponieważ zwykle jest niestabilny jako czysty odczynnik.

DAWKA: 10-20 mg, doustnie (jako indolol, octan lub fosforan)

CZAS TRWANIA: 3 – 6 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (6,6 mg fosforanu, doustnie) Coś się rozpoczęło, ale postanowiłem dołączyć mimo wszystko do pełnego obiadu. Efekty rozwinęły się w trakcie posiłku z pewnymi objawami zwierzęcych twarzy na kościach kotleta schabowego. Bez ruchu, nic nie pływało, ale prawdopodobnie to nie wymagałoby wiele wysiłku. Po kolejnej godzinie opadłem z efektów. Jedzenie? Jakoś w to wątpię. W ogóle nie byłbym w stanie o tym, powiedzmy, 80 mg MDMA za wyjątkiem dobrego apetytu.

(7 mg, doustnie) Zasadniczo nie jestem w przyjemnym miejscu – trochę neurotyczne - wewnętrznie zakręcone – dotyk desperacji – znaczna aktywność wizualna i gdybym był z kimś mógłbym znaleźć jakieś wzmocnienie. Apatia i nieprzyjemność już słabnie. Mój nastrój był negatywny i psylocybina po prostu wszystko wzmocniła. Wystąpiło pewne nasilenie światła i cienia wokół mnie.

(10 mg, doustnie) Około 40 minut po starcie wystąpiło emocjonowanie i duży haj, stymulowane uczucia i stopniowo rzeczy zaczęły się gwałtownie poruszać. To było zdumiewające. Kiedy zamknąłem oczy widziałem wiele fascynujących, pięknych wzorów, tekstur, kolorów. Gdziekolwiek patrzyłem z otwartymi oczami kolory były cudowne. Dom wyglądał absolutnie wspaniale i natura była po prostu spektakularna. To było trochę przerażające, niemal zbyt ekscytujące, po łagodności innych substancji. Nie mogłem uwierzyć, że to robiłem i że miałem w sobie tyle mocy, by widzieć takie piękno. Nie wiem, jak długo to trwało, ale ruch był tak gwałtowny, że czułem coś w rodzaju choroby lokomocyjnej. Potem było mi trochę niedobrze i mdłości pozostały przez resztę dnia, aż rzeczy się uspokoiły wieczorem i następnie poczułem się całkowicie cudownie.

(15 mg, doustnie) Mój „system wczesnego ostrzegania” ostrzegł mnie po 15 minutach, potem przez chwilę było spokojnie. Zaczęło się rozbudowywać ponownie i byłem strasznie zadowolony, że znam to przejście. Zniekształcenia wizualne. Rzeczy mnie rozpraszały. Nie mogłem znaleźć zatyczki do długopisu – czy muszę ciągle pisać? W tym punkcie nie mógłbym prowadzić, zostawiłem pisanie a minęło dopiero ciut więcej niż pół godziny. Meble w moim biurze poruszały się ciągle w dół i w górę. Położyłem się i zamknąłem oczy. TO jest to, gdzie to jest. Wizuale są dzikie. Przy otwartych oczach bez celu wizualnego są pomysłowe efekty wizualne. Wyobraziłem sobie ciemny pokój z kominkiem w środku nocy, bez innych danych i przy zamkniętych oczach miałem ciało obrazu mnie siedzącego przed tym ogniem i byłem zdumiony przez halucynacje i zniekształcenia, w których widziałem, że nie ma kominka i tylko ja leżący ciągle w ciemnej sypialni. Coś, jakby 2x usunięte halucynacje. Jest to narkotyk na noc – światło dzienne wszystko zmywa. Próbowałem, ale nie mogłem powtórzyć tej kominkowej rzeczy, musiałem zapewne szybko schodzić z tego stanu. Po trzech godzinach zapytałbym, czy w ogóle było jakieś doświadczenie. OK., ale są zastrzeżenia. Po czterech godzinach nie miałem zastrzeżeń.

(15 mg, doustnie) Jak tylko poczułem chłód i ostrzeżenie, położyłem się i zamknąłem oczy. Indiański motyw. Obfitość owoców, warzyw, liści, słowy, drewna, wina. Bardzo czułe seksualnie. Piękne, surowe, bogate spotkanie ze sposobem życia i indiańskimi bogami i spokojem. Kolorowo i spokojnie. Kilka godzin i zawiłość zaczęła trochę opadać. W tym szczytowym punkcie świątyni łatwości, ale była do południowoamerykańska świątynia, z podłogą z ziemi, słomą, pełna winorośli i owoców. Znajome uczucie. Jesteśmy nadzy i jesteśmy dziećmi-dorosłymi, którzy ośmielili się tam być, traktowani dobrotliwie (surowo, rozbawione) (rosnąc na podłodze). To jest jedno z prawdziwych, to roślinne doświadczenie.

(12 mg fosforanu, domięśniowo) To jest mocne. Było wiele dzikich obrazów w ciągu dwóch godzin i myślałem, że dzień nigdy się nie skończy. Po około sześciu godzinach wiedziałem, że się skończy, ale w rzeczywistości wieczorem wziąłem 100 mg seconalu, który pozwolił mi odpłynąć do dobrego snu. Następnego dnia byłem w porządku.

(3 mg fosforanu, dożylnie) Efekty są natychmiastowe (po 30 sekundach) i nie miałem czasu, żeby rozbudować jakiekolwiek obawy – to było po prostu za szybkie. Po około godzinie powróciłem do miejsca, z którego zacząłem.

(12 mg fosforanu, dożylnie) Wcześniej próbowałem 8 mg, z bardzo dobrą reakcją. Tutaj, dzisiaj mam wrażenie, że wszystko się rozpadło i jestem niesamowicie zaniepokojony. Jestem bardzo zmieszany.

Psilocybe cubensis: (1,5 g, doustnie) W najlepszym wypadku trochę nakrapianych wzorów przy zamkniętych oczach i ogólnie łagodne upojenie. Z pewnością bez błysków LSD. Skończyło się szybko i czułem się ciężko i byłem zmęczony. Dobry sen.

(3,5 g, doustnie) Wziąłem na początek gram i rozpoczęło się po 10 minutach, ale nie było wystarczająco silne, więc wziąłem dodatkowo 2,5 g. Wszystko docierało do mnie falami, zamykając mnie w pudełkach, wizuale były w falach i ciemne ziemiste kolory, pomarańczowy i brązowy, nie całe kwasowe spektrum. Miałem chorobę morską i wymiotowanie trochę pomogło i odrobina heroiny (?dope?) uciszyła żołądek. Zacząłem opadać i wszystko stało się bardzo dobre i o północy wszystko znikło. W ogóle bez kaca.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Mamy tu dwa uogólnione domniemania, jedno, z którym się całkiem zgadzam, ale drugie jest jednocześnie złożone i niepokojące. Element OK jest zwykłym porównaniem pomiędzy hydroksylowym związkiem psylocyny, octanu i fosforanu – psylocybiny. Jak przedyskutowałem w CZ-74 do CEY-19 w rozdziale 4-HO-DET, nie ma dowodu, że estry przechodzą metabolicznie w indolol, ale jest to dobre przypuszczenie i nie były wskazane różnice w ich farmakologii. Tak samo tutaj, z psylocyną i psylocybiną. Przebadałem obydwa jako czyste związki chemiczne i uważam je za zupełne zamienniki pod względem właściwości farmakologicznych.

Drugie uogólnienie jest trudniejsze i prowadzi do pewnych niewygodnych obszarów. Jest to próba zrównania chemikaliów psylocyny i psylocybiny z ich naturalnymi źródłami, grzybami. Czuję, że część wątpliwości jest powiązanych z niewiadomymi, które są nierozerwalnie związane z roślinnymi źródłami. Istnieje wiele gatunków, które zostały zaproponowane i przyjęte jako magiczne grzyby. Identyfikacja w tej dziedzinie jest jedną rzeczą, ale co można powiedzieć o wysuszonym, sproszkowanym materiale nieznanego pochodzenia? Co to jest? W jaki sposób zostały przerobione? Jaki jest ich skład? Starsze próbki mogą racjonalne być pozbawione raczej niestabilnej psylocyny, ale psylocybina jest bardziej stabilna i może przetrwać. Tak samo w przypadku ich kogenerów, jak np. baeocystyna i norbaeocystyna, które są rozproszone są w różnych proporcjach w wielu gatunkach, i które są całkiem niezbadane farmakologicznie. Jest wiele niekontrolowanych zmiennych w środowisku grzybów, że oddaję głos na ich przebadanie chemiczne. Mogą one, przynajmniej w zasadzie, być przeanalizowane i zważone. Ale jest to luksus niedostępny dla wielu, ponieważ syntezy tych alkaloidów są trudne i niestety nielegalne.

To prowadzi nas z powrotem do grzybów i paragrafów prawa. W oryginale Controlled Sybstances Act z 1970 roku, nasze federalne prawo narkotykowe wymienia jedynie cztery rośliny zaklasyfikowane do „wyrazowych narkotyków”. W Wykazie I jest marihuana (później zdefiniowana jako Cannabis spp.) i Pejotl (później zdefiniowany jako Lophophora williamsii); w Wykazie II są ziarna maku i słoma makowa pochodzące z rośliny Papaver somniferum i handlowa kokaina pochodząca z rośliny Erythroxylon coca, ale nie jestem pewien, czy inne roślinne dwumiany zostały wyraźnie wymienione w ustawach. Przemknęło się tu kilka skrótów, nie całkiem prawidłowo, w daniu dwumianu Tabernanthe iboga jako synonimu ibogainy i danie dwumianu Catha edulis jako synonimu kationu, obydwa w Wykazie I. Więc na pewno są cztery, może sześć roślin, które są uznane jako „narkotyki wykazowe”.

Ale nigdzie w prawnych archiwach obowiązującej ustawy narkotykowej nie znajdzie się wzmianki o rodzajach takich, jak Psilocybe, Stropharia, Paneolus czy Inocybe. Ani dziesiątków dziesiątków gatunków z nich wynikających. Więc można logicznie wnioskować, że te magiczne grzyby nie są nielegalne? Więc… tak i nie.

Nie, w pojęciu litery prawa, które nie nazywa tego wyraźnie, jako nielegalne. Ale tak de facto w wykonaniu prawa. Z niezaprzeczalnym faktem, że zarówno psylocyna jak i psylocybina są wymienione w Wykazie I i uznane, że są pewne grzyby mogące zawierać te narkotyki, te jednostki botaniczne stwarzają prawne komplikacje. Czy suszone owocniki mogą być postrzegane jako strategia do sprzedaży i dostarczania narkotyków Wykazu I? Czy ich hodowanie może być rozpatrywane jako strategia produkcji narkotyków Wykazu I? Oczywiście może być, ponieważ prawo mówi, że produkcja i sprzedaż narkotyków Wykazu I jest przestępstwem federalnym. „Wysoki Sądzie. Zebrałem te rzeczy tam na polu na moją sałatkę. Nie miałem pojęcia, że zawierają coś nielegalnego”. Uzasadniona obrona, i może ona dobrze skutkować dzisiaj razem z argumentem, że strąki maku lekarskiego kupuje się na targu rolnym jako dekoracje, a nasiona powoju można kupić w lokalnym nasiennictwie do posadzenia następnej wiosny. Niewinność może być cnotą przez jakiś czas, ponieważ nie jest powszechnie wiadomo, że te dekoracyjne maki są faktycznie w Wykazie II kapsułkami opium i te nasiona Ipomoea faktycznie zawierają erginę, środek uspokajający z Wykazu III. Ale tak jest dzisiaj. Co zdarzy się jutro?

Dziś w dużej mierze ciężar dowodu spoczywa ciągle na oskarżonym i ulotny i nieudokumentowany pomysł „domniemania niewinności” zapewnia pewien stopień ochrony. Oni - oskarżyciele – muszą dowieść Twojej winy. Ale ponieważ struktura prawa rozmywa się od ustaw karnych po ustawy regulujące, ochrona jest zgubiona. Musisz udowodnić, że jesteś niewinny. Doskonałym przykładem jest przypadkowe badanie moczu, którego wymaga się bez prawdopodobnej przyczyny, które udowadnia, że nie masz w sobie narkotyków. Nie ma domniemania niewinności. Był to smutny stan przepisów naszych podatków dochodowych przez lata i teraz stał się rzeczywistością prawa narkotykowego. Udowodnij w sądzie, że nie wiedziałeś, że te grzyby były psychoaktywne! Cień inkwizycji sprzed kilkuset lat. Albo parodie Salem bardziej współczesnych czasów. Udowodnij, że nie jesteś czarownicą.

Istnieje dość obszerna literatura naukowa omawiająca zmiany (zarówno wzrosty jak i spadki) zawartości psylocybiny i psylocyny w grzybach jako funkcję ich składników diety. W rozdziale 4-HO-DET wspomniałem, że włączenie nienaturalnego składnika diety może spowodować produkcję nienaturalnego produktu alkaloidowego z wykorzystaniem naturalnych i dostępnych systemów enzymów, które są częścią struktury grzybni.

Inna strona. Jest prosty, zabawny kawałem nazewnictwa, którego używam od lat. Mam w swoich notatkach odniesienia do psylocybiny jako PSOP (ponieważ jest rzeczą fosforanową) i psylocyny jako PSOH (ponieważ ma odkrytą grupę OH). Miałem zwyczaj odnoszenia się do octanu jako PSOA, eteru metylowego jako PSOM i chemicznej pośredniej eteru benzylowego jako PSOB. Wiem, że to nigdy nie chwyci, ale ciągle to robię, ponieważ jest to wygodne i trochę banalne. Jeden kod, który nie jest mój a Sandoz’a do CMY dla 1-metylo-psylocyny. Wiem, że została przeanalizowana w klinicznym środowisku, ale nie mam pomysłu co do jej aktywności. Jest to prosta rzecz do otrzymania. Chciałbym wiedzieć, jak działa.

N,N-dimetylo-4-hydroksytryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg