Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-dietyloamid kwasu 6-etylo-6-norlizergowego12. ETH-LAD

N,N-dietyloamid kwasu 6-etylo-6-norlizergowego

N,N-dietylo-6-etylo-6-norlizergamid

6-etylo-N,N-dietylonorglizergamid

N,N-dietyloamid kwasu N-6-etylonorlizergowego

9,10-didehydro-N,N,6-trietyloergolino-8b-karboksyamid

N-etylo-nor-LSD

 

 


SYNTEZA: Roztwór 0,323 g dietyloamidu kwasu lizergowego (LSD) w 10 ml CHCl3 rozpuszczono w 70 ml CCl4 i dodano w ciągu godziny do wrzącego roztworu 0,44 g Bron w 30 ml CCl4 w atmosferze azotu bez dostępu światła. Po zakończeniu tego procesu mieszaninę wrzano pod chłodnicą zwrotną przez kolejne 6 godzin, zostawiono do ostygnięcia i przemyto wodnym roztworem kwasu winowego. Rozpuszczalniki organiczne usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem a pozostałość rozpuszczono w 70 ml CH2Cl2 i przemyto 50 ml roztworu kwasu winowego. Fazę CH2Cl2 osuszono bezwodnym Na2SO4 i po odfiltrowaniu tej soli rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość oczyszczono przepuszczając przez 5 g neutralnego glinu oczyszczonego mieszaniną CH2Cl2 i metanolu w stosunku 9:1. Odśrodkowa chromatografia z glinem i CH2Cl2 w atmosferze azotu zawierającego amoniak dała stały produkt. Po rekrystalizacji z alkoholu izopropylowego lub octanu etylu uzyskano 0,24 g (wydajność 71%) 6-cyjano-nor-LSD (9,10-didehydro-N,N-dietylo-6-cyjanoergolino-8β-karboksyamidu) o t.t. 190-191 °C.

Do roztworu 0,33 g wcześniej otrzymanego związku w mieszaninie 3 ml kwasu octowego i 0,6 ml wody w atmosferze azotu dodano 0,6 g pyłu cynku i mieszaną całość ogrzewano na zewnętrznej łaźni olejowej w temperaturze 130 °C. Mieszaninę reakcyjną ochłodzono do temperatury lodu, rozcieńczono dodatkowymi 3 ml wody i zalkalizowano dodaniem stężonego NH4OH. Zawiesinę tę wyekstrahowano 5x10 ml CH2Cl2, wyciągnięte ekstrakty osuszono bezwodnym Na2SO4 i rozpuszczalnik odparowano (po filtracji) pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując jasnobrązowe ciało stałe. Odśrodkowa chromatografia (glinem i mieszaniną CHCl3 i metanolu w stosunku 9:1 w atmosferze oparów amoniaku.) a następnie usunięto rozpuszczalnik pod zmniejszonym ciśnieniem z uzyskaniem ciała stałego, które przekrystalizowano z mieszaniny octanu etylu i heksanu. W ten sposób uzyskano 0,19 (wydajność 61%) krystalicznego nor-LSD (9,10-didehydro-N,N-dietyloergolino-8β-karboksyamidu) o t.t. 196-198 °C.

Do roztworu 66 mg nor-LSD w 2 ml świeżo przedestylowanego dimetyloformamidu w atmosferze azotu dodano 48 mg bezwodnego K2CO3 i 38 mg jodku etylu. Kiedy analiza TLC wykazała, że całe nor-LSD przereagowało (4 godziny) wszystkie substancje lotne odparowano pod bardzo niskim ciśnieniem. Pozostałość rozpuszczono w CHCl3 (5x5 ml) i wyciągnięte ekstrakty wysuszono nad bezwodnym Na2SO4, oczyszczono filtracją i rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość podzielono na dwa składniki przez odśrodkową chromatografię (glin i CH2Cl2, atmosfera azotu i amoniaku), z których pierwszy był produktem głównym. Po usunięciu rozpuszczalnika rozpuszczono go w benzenie, przefiltrowano i ochłodzono. Dodanie heksanu zapoczątkowało krystalizację N-etylo-nor-LSD (9,10-didehydro-N,N,6-trietyloergilino-8β-karboksyamidu) w postaci białego krystalicznego produktu o wadze 66 mg (wydajność 61%) po wysuszeniu. T.t. 108-110 °C.

DAWKA: 40 to 150 µg, doustnie

CZAS TRWANIA: 8 - 12 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (20 µg, doustnie) Dało to bardzo rzeczywiste efekty na tym poziomie, podczas gdy w ogóle nie miałem objawów z LSD z tą samą dawką.

(50 µg, doustnie) Nadeszło w 15 minut, kompletnie rozwinęło się w ciągu godziny. Bardzo niewiele zmian wizualnych czy zniekształceń, ale z prostymi obrazami przy zamkniętych oczach. W większości minęło po 10 godzinach; był to dobry eksperyment do powtórki.

(60 µg) W ciągu około godziny zaobserwowałem łagodne poruszeniu wśród roślin domowych. Przejście od obrazu nad kominkiem zmieniło się, jakby słoneczne plamy poruszały się naprzód. Wizualne aspekty stały się bardziej w stylu LSD po kilku następnych godzinach, chociaż w bardzo delikatny sposób. Pająk na szybie wyglądał trójwymiarowo: początkowo myślałem, że okno ma dwie szyby, ale tak nie było. Kamienie, skały i szkło miały były magicznie podczas patrzenia na nie, ale kora drzew wyglądała jak kora drzew. Czasami ciemna smuga przechodzi przez pole widzenia i strona książki porusza się ostro bez wysiłku. Te aspekty były dla mnie bardzo przyjemne.

(75 µg, doustnie) Doszedłem do ++ w ciągu godziny i czułem się leniwie. To bardzo moczopędne i z pewnością nie anoreksyjne. Miałem dietę mozolną przez ostatnie 4 dni, ale na pewno mogłem być zainteresowany jedzeniem. Również zmniejszające przekrwienie. Zbalansowane poczucie ciała. Łatwe myślenie. Pojęcia łatwo przychodziły na myśli. Umysł i uczucia zespolone, jak powinno być. Zdecydowanie ++, nie więcej. Zastanawiam się, czy byłoby możliwie na jakimkolwiek poziomie osiągnięcie zatarcia granic, że +++ jest najlepszym wydaniem? Mój umysł cały czas był w stanie myśleć realistycznie i przyziemnie, nie jest to materiał, który pozwala na unoszenie się dwa cale ponad podłogą.

(100 µg, doustnie) To rodzaj skradający się na ciebie. Z pewnością nie z presją LSD, i niestety także bez błyszczenia. Możliwe zwolnienie czasu. Łatwy sen i bez negatywnych efektów następnego dnia.

(150 µg, doustnie) Niezwykłe doświadczenie, żadne z żądań LSD, po prostu pełna, spójna podróż. Wystąpiły objawy dyskomfortu żołądka i trochę chłodu na początku doświadczenia, ale były banalne i szybko minęły. Świetna muzyka i świetny sex.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Cóż to za niezwykły związek. Trochę silniejszy od LSD, ale ma mniej agresywny charakter działania. Wydaje się, jakby było niewiele, jeśli w ogóle, nacisków, charakteru przejmującego kontrolę, jak LSD wielce modyfikuje stopień wizualnych zniekształceń. Wydaje się tam być ciepło i humor, ale wszystko wydaje się bardziej pozwalające niż wymagające.

Podejrzewam, że materiał jest raczej niestabilny w roztworze, nawet jako winian w rozcieńczonym roztworze soli, jakkolwiek nie mogę odgadnąć, dlaczego tak jest. Kila miesięcy w ciemności w temperaturze 0 oC i przy braku powietrza prowadziło do wyraźnego spadku siły działania, mierzonego w teście kontrolnym świeżo sporządzonego roztworu o tym samym stężeniu nominalnym.

Jak duża różnica pojedynczego atomu sprawia etylowa a nie metylowa grupa na atomie azotu pierścienia D. Brak w tym miejscu jakiejkolwiek innej grupy (atom wodoru zamiast grupy metylowej LSD czy etylowej ETH-LAD) daje nor-LSD, syntetyczny pośrednik wspomniany w przepisie powyżej. Nie ma on aktywności w ogóle, nawet w dawce 0,5 mg. Grupa allilowa zlokalizowana w tym miejscu daje AL-LAD a propylowa PRO-LAD, obydwa związki są aktywne i mają własne indywidualne opisy.

N,N-dietyloamid kwasu 6-etylo-6-norlizergowego

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg