Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości węglowodorów (nasycone i nienasycone)
Wzór Nazwa Mmol gęstość t.top t.wrz Model Uwagi
CH4 metan 16,04 0,4224c -182,43 -161,48 metan
C2H6 etan 30,07 0,546c -183,2 -88,6 etan
C3H8 propan 44,1 0,585c -187,6 -42,2 propan
C4H10 butan 58,12 0,5729p -138,3 -0,55 butan
C4H10 izobutan, 2-metylopropan 58,12 0,5509p -159,4 -11,7 2-metylopropan
C5H12 pentan 72,15 0,6214 -129,7 36,1 1-pentan
C5H12 izopentan, 2-metylobutan 72,15 0,6142 -159,9 27,8 2-metylobutan
C5H12 2,2-dimetylopropan, neopentan 72,15 0,5852p -16,6 9,4 2,3-dimetylopropan
C6H14 heksan 86,16 0,6548 -95,3 68,7 1-heksan
C7H16 heptan 100,2 0,6795 -90,6 98,4 1-heptan
C8H18 oktan 114,23 0,6986 -56,8 125,7 1-oktan
C9H20 nonan 128,26 0,7138 -53,5 150,8 1-nonan
C10H22 dekan 142,28 0,7264 -29,7 174,1 1-dekan
C11H24 undekan 156,31 0,7364 -25,6 195,9 1-undekan
C12H26 dodekan 170,34 0,7452 -9,6 216,3 1-dodekan
C13H28 tridekan 184,36 0,7527 -5,3 235,4 1-tridekan
C14H30 tetradekan 198,39 0,7592 5,85 253,5 1-tetradekan
C15H32 pentadekan 212,42 0,769 9,9 270,6 1-pentadekan
C16H34 heksadekan, cetan 226,45 0,77 18,15 286,8 1-heksadekan
C17H36 heptadekan 240,46 0,7746 22 302,6 1-heptadekan
C18H38 oktadekan 254,5 0,777c 28,2 316,3 1-oktadekan
C20H42 ejkozan 282,55 0,778c 36,7 342,7 1-ejkozan
C30H62 triakontan 422,82 0,780c 66 449,7 1-triakontan
C40H82 tetrakontan 563,1 * 81,5 * 1-tetrakontan
C50H102 pentakontan 703,36 0,942 92,1 600r 1-pentakontan
C100H202 hektan 1404,7 * 115,2 * 1-hektan
C200H402 diktan 2807,4 * 125 * 1-diktan
[-CH2-CH2-]n polietylen - 0,95 141 r
C3H6 cyklopropan 42,08 0,720c -126,9 -33,3 cyklopropan
C4H8 cyklobutan 56,11 0,703c -90,6 12,5 cyklobutan
C5H10 cyklopentan 70,13 0,7404 -93,6 49,3 cyklopentan
C6H12 cykloheksan 84,16 0,7739 6055 80,74 cykloheksan
C7H14 cykloheptan 98,19 0,8066 -8 118 cykloheptan
C8H16 cyklooktan 112,21 0,832 13,5 155 cyklooktan bezbarwna ciecz. zapach kamfory
C30H60 cyklotriakontan 420,81 0,854 57 470
C6H11CH3 metylocykloheksan 98,18 0,7651 -126 101 metylocykloheksan zapach benzyny
C10H18 cis-dekalina 138,25 0,892 -43 195,7
C10H18 trans-dekalina 138,25 0,866 -30,4 187,3 trans-dekalina
C10H20 p-mentan 140,26 0,804 -88 168 p-mentan zapach mięty
C5H8 spiropentan 68,13 0,755 -107,1 39 spiropentan
C8H8 kuban 104,15 1,29 131,8 133 kuban
C10H16 adamantan 136,24 1,07 268p s adamantan
C20H20 dodekaedran 260,38 1,448 430 546 dodekaedran
CH2=CH2 eten, etylen 28,05 0,570c -169,1 -103,7 etylen
CH3CH=CH2 propen 42,08 0,610c -185,2 -47,7 1-propen
CH2=C=CH2 propadien, allen 40,06 0,5836p -135,2 -34,4 propadien
CH3CH2CH=CH2 1-buten 56,11 0,5885p -185,3 -6,3 1-buten
CH3CH=CH=CH3 cis-2-buten 56,11 0,6165p -139,1 3,73 cis-2-buten
CH3CH=CH=CH3 trans-2-buten 56,11 0,5991p -105,6 0,88 trans-2-buten
CH2=C(CH3)2 2-metylopropen, izobuten 56,11 0,5891p -140,4 -6,9 2-metylopropen
CH2=CH-CH=CH2 1,3-butadien 54,09 0,6149p -108,9 -4,44 1,3-butadien
CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-metylo-1,3-butadien, izopren 68,12 0,676 -146 34,1 izopren polimer - kauczuk
CH3CH2CH2CH=CH2 1-penten 70,13 0,6353 -165,2 30 1-penten
CH3(CH2)3CH=CH2 1-heksen 84,16 0,68 -99,8 66 1-heksen
C5H6 cyklopentadien 66,1 0,805 -96,5 42,5 cyklopentadien
C6H10 cykloheksen 82,15 0,806 -103,5 83 cykloheksen
C6H8 1,3-cykloheksadien 80,12 0,84 -88 80,5 1,3-cykloheksadien słodkawy zapach
C8H8 cyklooktatetraen 104,15 0,92 -4,7 140,6 cyklooktatetraen jaskrawożółta ciecz, bardzo reaktywna
CH≡CH etyn, acetylen 26,04 0,618c -81,8p -83,8s acetylen
CH3-C≡CH propyn, metyloacetylen 40,06 0,6066p -104,7 -23,2 propyn
CH3CH2C≡CH 1-butyn 54,09 0,67 -126 8,6 1-butyn
CH3-C≡C-CH3 2-butyn 54,09 0,688 -32 27 2-butyn
CH≡C-C≡CH butadiyn, diacetylen 50,06 0,736 -36 10 butadiyn
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg