Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Najważniejsze tworzywa sztuczne
Nazwa Surowiec Budowa gęstość T. stosow. Spalanie Zastosowanie, uwagi Rozpuszczalność
palność płomień zapach pozostałość woda aceton benzen eter kwasy zasady
ABS akrylonitryl + styren + butadien trójskładnikowy kopolimer 1,0-1,1 -40...80 G żółtopomarańczowy, kopcący, brzeg niebieski gumy, palonych włosów kapie obudowy sprzętu domowego użytku, walizki, rury, wyposażenie samochodów N P P N N N
Aminoplasty melaminowe chlorek cyjanurowy + RNH2 aminoplasty melaminowe 1,4-1,6 ...110 T jasnożółty, dym rybi zbielała i spękana kleje, składniki laminatów, żywice lakiernicze N N N N P P
Aminoplasty mocznikowe mocznik + formaldehyd aminoplasty mocznikowe 1,5 ...90 T jasnożółty, brzegi niebieskie amoniaku i formaliny zbielała i spękana kleje, składniki laminatów, żywice lakiernicze, tworzywa piankowe N N N N P P
Azotan celulozy, nitroceluloza celuloza, mieszanina nitrująca [C6H8O3(ONO2)2]n (2-3 grupy NO2) 1,4 ...60 G żółty tlenków azotu brak pozostałości lakiery nitro, dawniej błony filmowe, bezdymny proch strzelniczy N R N R P P
Celofan celuloza jak celuloza (C6H10O5)n 1,5-1,6 ...100 Ł mały, żółty palonego papieru żarzy się po zdmuchnięciu folia przepuszczająca parę wodną (opakowania) P N N N R R
Celuloid azotan celulozy + kamfora patrz azotan celulozy 1,3-1,4 ...50 Ł żółty tlenków azotu i kamfory brak pozostałości galanteria (guziki), przyrządy kreślarskie itp., obecnie rzadko używany N R N R P P
Ebonit kauczuk wulkanizowany + 25-30% siarki ebonit 1,1-1,2 Ł zielona otoczka płomienia palonej gumy pęcznieje, nie mięknie wykładziny, części akumulatorów (tworzywo bardzo trwałe) N N N N N N
Fenoplasty (żywice fenolowe) fenol + formaldehyd fenoplasty 1,4 ...100 T żółty z iskrami fenolu i formaliny zwęglona i spęczniała składnik klejów, lakierów, laminatów (np. płyty, rury) N N N N N R
Galalit (sztuczny róg, kazeinit) substancje białkowe (np. kazeina) galalit 1,3-1,4 ...90 T jasny, popielaty, żółty dym przypalonego mleka częściowo zwęglona nieprzezroczysty, stosowany do wyrobu galanterii (grzebienie, guziki itp.) P N N N R R
Kauczuk polisiarczkowy (tiokol) Na2S4 + CH2Cl2 kauczuk 1,3-1,5 -50...120 T węże, wykładziny, b. dobra odporność na benzynę, niekiedy przykry zapach N N R N N N
Kevlar (rodzaj poliaramidu) chlorek tereftaloilu - p-fenylenodiamina kevlar 1,46 -200...200 T żółtopomarańczowy duszący zwęglona jedno z najwytrzymalszych tworzyw (specjalne kompozyty, liny itp.) N N N N P R
Kopoli(butadien-styren) butadien i styren dwuskładnikowy kopolimer 0,9-1,0 -40...90 Ł żółtopomarańczowy, kopcący styrenu i gumy nadtapia się, kapie najpopularniejszy kauczuk syntetyczny (np. opony) N P R P N N
Octan celulozy (acetyloceluloza) celuloza + bezwodnik octowy [C6H7O2(OCOCH3)3]n 1,3 -20... Ł żółtozielony, iskry, dym czarny octu i palonego papieru kapie folie, lakiery, zabawki, galanteria, błony fotograficzne i magnetofonowe N P N N R R
Poliakrylonitryl akrylonitryl CH2=CH-CN poliakrylonitryl 1,18 ...200 T żółty, trzaski palonych włosów włókna (liny, żagle, ubiory), zwykle w kopolimerach (np. ABS) N N N N P P
Poli(alkohol winylowy) tlenek etylenu lub polioctan winylu polialkohol winylowy 1,3 ...80 Ł żółty, płomień aldehydu octowego po zdmuchnięciu dymi folie, powłoki (może być uodporniony na wodę) R P N N R R
Poliamidy ε-kaprolaktam lub np. diamid + dikwas poliamidy 1,1-1,25 -40...100 Ł biały, z żółtym wierzchołkiem palonych włosów topi się w płomieniu i skapuje galanteria, okucia, folie, włókna (np. nylon) N N N N R P
Poli(chlorek winylu) chlorek winylu CH2=CHCl polichlorek winylu 1,38 -20...80 T żółtozielony (drut Cu) (dym biały) ostry zapach HCl sczerniała folie, płyty, rury, naczynia, izolacje, pianki, sztuczna skóra N P N N N N
Polichloropren (neopren) chloropren (2-chloro-1,3-butadien) polichloropren 1,25 -40...60 T zielony (drut Cu) ostry zapach HCl czernieje elastomer, b. odporny chemicznie (uszczelki olejoodporne, kable, węże) N P R P N N
Polieterosulfon dichlorodifenylosulfon + dian polieterosulfon 1,3 -50...200 T pomarańczowy, czarny dym spalanej siarki kapie części aparatury elektronicznej i gospodarstwa domowego N R P P N N
Polietylen etylen C2H4 polietylen 0,92-0,97 -60...80 Ł u dołu żółty, wyżej niebieski palonej parafiny stopiona folie, opakowania gospodarstwa domowego, izolacje N N P N N N
Poliformaldehyd formaldehyd lub jego trimer poliformaldehyd 1,40-1,45 -40...100 Ł niebieskawy, trzeszczy formaliny brak pozostałości łożyska, części pomp, rury, aparatura chemiczna (często z wypełniaczem) N N N N P N
Poliizobutylen izobutylen (CH3)2C=CH2 poliizobutylen 0,92 -60...60 Ł żółty, nie kopci palonej gumy lepka masa izolacje elektyczne, folie izolujące przed wilgocią N N R N N N
Poliizopren izopren C5H8 poliizopren 0,92 -60...90 Ł żółty, kopcący palonej gumy lepka masa elastyczne tworzywo (kauczuk syntetyczny) P P P P P P
Polimetakrylan metylu (pleksi) metakrylan metylu polimetakrylan metylu 1,19 -20...90 T niebieskawy, wierzchołek żółty; iskierki słodki, żywiczny nieco dymu, czernieje zastępowanie szkła (szyby, ozdoby, tanie soczewki) N R R P N P
Poli(octan winylu) octan winylu polioctan winylu 1,17-1,20 ...80 Ł żółto-niebieski, kopcący octu topi się i skapuje składnik klejów, lakierów i farb P R R R R R
Polipropylen propylen CH3CH=CH2 polipropylen 0,9 -20...110 Ł u dołu żółty, wyżej niebieski palonej parafiny, benzyny topi się dość twardy, butelki, folie, włókna, wykładziny, opakowania N N P N N N
Poli(siarczek fenylenu) p-dichlorobenzen + Na2S polisiarczek fenylu 1,3-1,4 -40...230 N szybki rozkład dopiero w temp. 400oC bardzo odporny chemicznie, części kuchenek mikrofalowych N N N N N N
Polistyren styren C6H5CH=CH2 polistyren 1,04 -40...80 Ł żółtopomarańczowy (dym gęsty, czarny) słodkawy (styrenu) nadtapia się, kapie wyroby gospodarstwa domowego, galanteria, styropian, przezrocztste lakiery N R R P N N
Poli(tereftalan etylenu) kwas tereftalowy + glikol etylenowy politereftalan etylenu 1,34-1,42 -40...130 Ł żółty (dym gęsty, czarny) słodkawy zwęgla się włókna wełnopodobne, części samochodowe, folie elektroizolacyjne, butelki N N P P P R
Politetrafluoroetylen (teflon) tetrafluoroetylen CF2=CF2 teflon 2,1-2,2 -200...250 N rozkłada się w ok. 350 oC uszczelki, izolacje, aparatura chemiczna, pokrycia patelni N N N N N N
Politlenek etylenu tlenek etylenu C2H4O politlenek etylenu 1,2 -50...65 Ł suchy - sztywny; roztwór w wodzie - lepki; folie, zagęszczacze, zmiękczacze R N P N R R
Politlenek fenylenu 2,6-dimetylofenol politlenek fenylenu 1,06 -60...160 T żółtopomarańczowy, dymi fenolu nie kapie, trudno się zapala aparatura chemiczna, urządzenia wysokiej częstotliwości, naczynia kuchenne N P R P N N
Poliuretany 1,4-fenyleno-bis(izocyjanian) + woda poliuretany 1,2 -30...100 Ł lub T żółtawy dym o ostrym zapachu słabe zwęglenie pianki (np. materace, izolacja cieplna), kauczuki, kleje, lakiery N P P P P P
Poliwęglany COCl2 + dian poliwęglany 1,2 -70...130 T żółty, kopcący zbliżony do fenolu topi się, pęcznieje i zwęgla części maszyn, szyby samolotów, urządzenia elektryczne, możliwość obróbki kciukiem N P P P N R
Silikony chlorosilany + woda silikony 1,3 -100...250 T blady, łatwo gasnący obfity popiów (SiO2) kauczuki silikonowe lub żywice; w elektrotechnice, do powlekania form N N P N P P
Żywice epoksydowe epichlorohydryna + dian żywice epoksydowe 1,1-1,2 ...120 Ł jasnożółty (dym czarny) fenolu lub słodkawy silnie spęczniała laminaty, kleje, lakiery, elementy odlewane N P N P N N
dian - bis(4-hydroksyfenylo)dimetylometan
Palność: G - spala się gwałtownie, Ł - pali się łatwo, nie gaśnie po wyjęciu z płomienia, T - pali się, ale po wyjęciu z płomienia gaśnie, N - niepalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg