Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N-etylo-N-izopropylotryptamina10. EIPT

N-etylo-N-izopropylotryptamina

3-[2-(etyloizopropyloamino)-etylo]-indol

 

 


SYNTEZA: (z indolu): Do dobrze mieszanego roztworu 1,6 g indolu w 30 ml bezwodnego eteru dietylowego dodano kroplami w ciągu 30 minut roztwór 3,8 g (2,6 ml) chlorku oksalilu w 30 ml bezwodnego eteru dietylowego. Mieszanie kontynuowano przez 15 minut, podczas których wydzielił się chlorek indol-3-iloglioksylu w formie krystalicznej. Ten pośredni związek odfiltrowano i przemyto eterem dietylowym. Użyto go bezpośrednio w kolejnym kroku. Ten stały chlorek kwasowy dodano do 3,6 g bezwodnego etyloizopropyloaminy w eterze dietylowym a następnie dodano nadmiar 2N HCl. Mieszaninę ochłodzono i powstały produkt, N-etylo-N-izopropyloindol-3-iloglioksyloamid odfiltrowano. Wysuszony produkt ważył 2,2 g (wydajność 62%) i miał t.t. 149-151 °C.

Roztwór 2 g N-etylo-N-izopropyloindol-3-iloglioksyloamidu w 50 ml bezwodnego THF dodano kroplami do 1,5 g Li[AlH4] w 50 ml bezwodnego THF, co dobrze mieszano w obojętnej atmosferze. Całość ogrzano do wrzenia pod chłodnicą zwrotną na 3 godziny. Mieszaninę reakcyjną ochłodzono i nadmiar wodorku zneutralizowano ostrożnie dodając mokry THF. Dodawano 15% NaOH do momentu powstania osadów w formie białej, serowatej i uzyskania zasadowego charakteru roztworu. Osady te odfiltrowano, przemyto najpierw THF i potem metanolem. Przesącz i popłuczyny połączono, wysuszono nad bezwodnym MgSO4 a rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość krystalizowała do substancji o masie 1,6 g (wydajność 90%). Przekrystalizowano ją z pentanu uzyskując N-etylo-N-izopropylotryptaminy (EIPT) w postaci wolnej zasady o t.t. 71-73 °C. Indol może również służyć jako prekursor do NET łatwo przekształcanego do EIPT.

(z N-etylotryptaminy, NET) Do roztworu 0,33 g zasady N-etylotryptaminy (patrz NET) w 4 ml izopropanolu dodano 1,5 g jodku izopropylu i 1,2 g diizopropyloetyloaminy i całość ogrzewano pod chłodnicą zwrotną przez 36 godzin. Substancje lotne usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem i do pozostałego czarnego oleju dodano 100 ml 15% wodnego roztworu NaOH. Całość wyekstrahowano 3x50 ml CH2Cl2, wyciągnięto ekstrakty i pozostałość przedestylowano na aparacie KugelRohr’a uzyskując 0,24 g (wydajność 59%) N-etylo-N-izopropylotryptaminy w postaci bladobursztynowego oleju o t.w. 150-160 °C pod ciśnieniem 0,11 mmHg; olej nie krystalizował. Zasadę przekształcono w chlorowodorek, jak opisano powyżej.

DAWKA: 24 - 40 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 4 - 6 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (24 mg, doustnie) Działo się coś dziwnego i czułem, jakbym miał się porzygać, ale czułem się całkiem napalony w tym samym czasie. Jakby to wyglądało, jakby się kochał i rzygał w tym samym czasie? Te rzeczy jakoś ze sobą nie współgrają. Nie ma mowy. A potem nagle znalazłem się w stanie trzeźwości i nic nie pozostało.

(40 mg, doustnie) Widzę pewne podobieństwa z DET I MIPT branymi doustnie, niezbyt przyjemne z pewnymi dysforycznymi elementami i efektami wizualnymi w większości w tle. Michael Valentine Smith opisał „małego słonia” jako rzecz możliwą do oznalezienia w 5-MeO-DMT. Niewiele z tego można odnaleźć w tym narkotyku.

(40 mg, doustnie) W ciągu pół godziny miałem musujący i bardzo niepewny ból brzucha. Z| jednej strony jest do dziwnie nie-erotyczne, a z drugiej jestem całkowicie sprawny seksualnie. Niezwykły orgazm. Ale ciągle bez erotyki. Bez wizuali, bez wzmocnienia dźwięków, bez fantazji, więc dlaczego jestem ciągle na ++? Nie wiem i byłem w większości w stanie trzeźwości po piątej godzinie.

(40 mg, doustnie) W ciągu godziny wystąpiły bardzo łagodne przed-nudności, które minęły w ciągu 45 minut. W ogóle bez efektów wizualnych. Sny tej nocy były nie całkiem satysfakcjonujące, jak doskonałe, miłe, jasne i ładne sny miałem przy wcześniejszym doświadczeniu z 30 mg. Noc była pełna porąbanych snów i chodziłem około raz na godzinę zrobić siku. Uwaga: występuje jakiś moczopędny składnik w tym związku. Zaledwie +1. Nie przeszkadza mi nic, żeby wziąć to jeszcze raz.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Oczywiście, że nie jest to ekscytujący związek. Więc dlaczego martwić się o niego bardziej i testować? Dla jednego powodu, że analog diizopropylowy jest całkowicie zakręcony, jednym z dwu zakręconych tryptamin, które wymagają zbadania. Jeśli wszystko poszło z przewidywaniami, nic nie zostałoby odkryte. Zawsze trzeba patrzeć na aberrację wymagającą zmian roboczych hipotez i stania się odpowiedzialnym na nieoczekiwane i niewyjaśnione rzeczy. 5-MeO-DET ma nieoczekiwaną własność, zawroty głowy i lekkie oszołomienie przy bardzo małych dawkach. Może się to okazać jako wartością w badaniach i jest omówione pod swoim wpisem. Jest tu odpowiedź na inne nieoczekiwane obserwacje. N,N-diizopropylotryptamina powoduje nadzwyczajne zniekształcenia słuchowe. Co w przypadku tej cząsteczki powoduje te rzeczy? Czy obydwie grupy izopropylowe są potrzebne? Czy tylko jedna? Może żadna z nich, ale po prostu żeby było coś równie masywnego dołączonego do atomu azotu? Ten związek, EIPT jest niezbędną cegłą w murze, który będzie zawierać, definiować i opisywać drobne szczegóły ten niesamowitej właściwości oddziaływania na Obwodowy Układ Nerwowy.

Dlatego EIPT jest interesujące. Pozwólcie mi wyszczególnić bliskie powiązania analogi diizopropyloaminy, wprowadzając jedną grupę izopropylowi, ale zostawiając drugie miejsce dla innej. Co można zobaczyć przez wszystkie te badania?

N1

N2

nazwa

Działanie

metyl

izopropyl

MIPT

Wygląda jako psychodeliczny w obszarze 25 mg, ale nie badano tego do poziomu 40 mg

etyl

izopropyl

EIPT

Nieprzyjemne nudności i niewygodne podróże, ale bez zniekształceń słuchowych

propyl

izopropyl

PIPT

(jeszcze nie przebadany)

izopropyl

izopropyl

DIPT

Intensywne zniekształcenia słuchowe, przy poziomie 40 mg

butyl

izopropyl

BIT

(jeszcze nie przebadany)

Okazało się, że podstawienie diizopropylowe jest absolutnie niezbędnym elementem strukturalnym fenomenu zjawisk słuchowych, następnie staje się jednym z najbardziej niezwykłych narzędzi znanych w badaniach na obszar słuchu człowieka związanego z obszarem mózgu.

Dlatego wszystkie te badania są ważne. Nigdy nie można powiedzieć, jak nowy związek jest w stanie działać. Trzeba więc dalej tworzyć nowe związki i trzeba nadal je obserwować. Jest to naprawdę ekscytujący świat.

N-etylo-N-izopropylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg