Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-dipropylotryptamina9. DPT

N,N-dipropylotryptamina

3-[2-(dipropyloamino)-etylo]-indol

 


SYNTEZA: (z tryptaminy) Roztwór 1,6 g zasady tryptaminy w 10 ml izopropanolu potraktowano 5,1 g jodku propylu i 5,2 g diizopropyloetyloaminy i mieszano w temperaturze pokojowej przez 36 godzin. Substancje lotne usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem a pozostałość podzielono między CH2Cl2 i wodę i zalkalizowano NaOH. Oddzielono fazę organiczną i fazę wodną wyekstrahowano dwoma dodatkowymi porcjami CH2Cl2, wyciągnięto ekstrakty i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość, brązową ciecz o wadze 2,75 g, potraktowano 5 g bezwodnika octowego i ogrzewano na łaźni parowej przez 20 minut. Po ochłodzeniu dodano małą ilość NH4OH i mieszaninę dodano do 200 ml 0,5N H2SO4. Roztwór wodny przemyto trzykrotnie CH2Cl2 i zalkalizowano 25% NaOH. Całość wyekstrahowano 3x40 ml CH2Cl2, wyciągnięto ekstrakty i rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Oleistą pozostałość przedestylowano w temperaturze 145-155 °C pod ciśnieniem 0,08 mmHg uzyskując 1,14 g N,N-dipropylotryptaminy jako białego oleju. Rozpuszczono go w 5 ml izopropanolu, zakwaszono stężonym HCl i rozcieńczono 20 ml bezwodnego eteru dietylowego uzyskując chlorowodorek N,N-dipropylotryptaminy (DPT) w postaci drobnego białego proszku. Uzysk wyniósł 1,1 g (wydajność 45%), t.t. 174-176 °C. Zastąpienie organicznej zasadowej diizopropyloetyloaminy odpowiednią ilością NaHCO3 poskutkowało utworzeniem tego samego produktu, jednakże wydajność była poniżej 10%.

(z indolu) Do dobrze mieszanego roztworu 10 g indolu w 150 ml bezwodnego eteru dietylowego dodano kroplami w ciągu 30 minut roztwór 11 g chlorku oksalilu w 150 ml bezwodnego eteru dietylwoego. Mieszanie kontynuowano następne 15 minut, podczas których wydzielił się chlorek indol-3-iloglioksolu. Tę pośrednią substancję odfiltrowano i użyto bezpośrednio w następnym kroku. Dodano ją małymi porcjami do 20 ml bezwodnej, mieszanej dipropyloaminy. Następnie dodano nadmiar 2N HCl i mieszaninę ochłodzono a powstałe osady odfiltrowano. Przekrystalizowano je z wodnego roztworu etanolu uzyskując po wysuszeniu 13,2 g N,N-dipropylogliokdyloamidu indol-3-ilu o t.t. 95-96 °C. Roztwór 13 g powyższego związku w 350 ml bezwodnego dioksanu dodano powoli do 19 g Li[AlH4] w 350 ml dioksanu, co mieszano i wrzano pod chłodnicą zwrotną w obojętnej atmosferze. Po zakończeniu dodawania, wrzenie kontynuowano przez 16 godzin, mieszaninę reakcyjną ochłodzono i nadmiar wodorku zneutralizowano ostrożnie dodając wilgotny dioksan. Utworzone osady odfiltrowano, przemyto gorącym dioksanem, przesącz i popłuczyny połączono i wysuszono nad bezwodnym MgSO4 a rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Brązowawą pozostałość rozpuszczono w bezwodnym eterze dietylowym i nasycono bezwodnym HCl. Powstałe kryształy przekrystalizowano z mieszaniny benzenu i metanolu z uzyskaniem 11,9 g chlorowodorku N,N-dipropylotryptaminy (DPT) o t.t. 178-179 °C z ogólną wydajnością 49%.

DAWKA: 100 - 250 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 2 - 4 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (200 mg, doustnie) Zaczęło się szybciej i było dużo silniejsze niż się spodziewałem. Miałem problemy z mówieniem i czułem się niekomfortowo. Myślałem, że fizycznie siedziałem w fotelu, ale byłem na czymś w rodzaju gór otoczony chmurami. I chmury do mnie mówiły.

(250 mg, doustnie) Widziałem naprawdę silnie Światło. Światło wyglądało jakby jasne rozbłyski Światła, ale również jako rodzaj Tunelu Duchowego, wydawało się w jednym punkcie, łącznie z tym widziałem formę Człowieczą, ale Widzenie wydawało się, jakby część wnętrza się uzewnętrzniła i Człowiek był wewnątrz mnie i wydawał się być na zewnątrz, ale nie widziałem twarzy istoty czy jasno nie widziałem różnych członków, ponieważ Istota wydawała się być tunelem Światła, w którym byłem wewnątrz Wizji, wydawała się być dużo większa ode mnie. Jak powiedział Król Jezus: (Jan, 6,56) „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie a Ja w nim”.

(275 mg, doustnie) Paliłem taką ilość raz wcześniej i to wydaje mi się bardziej interesujące. I dużo bardziej intensywne. Podczas palenia wystąpił „pęd” ciała, który był niewygodny i nigdy się nie wie, jak dużo tego się przyjęło a co uległo w ogóle pirolizie.

(500 mg, doustnie) Było to intensywnie wizualne i trwało przez wyczerpujące 12 godzin. Wolę palenie.

(100 mg, palone) Całe doświadczenie trwało tylko 20 minut. Uważam, że wrażenia wizualne za wszystko. Było dużo łagodniejsze od grzybów w większości bez toksycznych objawów, bardziej jak meskalina.

(wiele mg, palone) Miałem wizję dwóch obrotowych serc. Były w zwykłym kształcie serca (jak walentynkowego). Wypełniły większość moich wizji i obracały się jedno wewnątrz drugiego. Dokoła zewnętrznego serca były błyszczące kryształy świateł różnych kolorów, może cztery rzędy je otaczające. Ta wizja była całkowicie przejrzysta. Kiedy ją widziałem, czas był bardzo pełny, długi i całkowity.

(80 mg, domięśniowo) Czułem się lekko I nerwowo. Byłem daleko w wielkim zamku z pięknymi kolorami i dekoracjami. Wracałem z dziewczyną, która oskarżyła mnie o bycie ojcem jej dziecka. Jest spokojna. Miała wszystko, czego chciała. Moja ciotka zadbała, żebyśmy poszli do kościoła w niedzielę. Widziałem diabła na mojej twarzy. Wszystko zmienia się szybko. Zbyt szybko. To nie jest przyjemne. Rzeczy zmieniają się zygzakiem. Czułem się zmęczony. Czułem się jak stary człowiek siedzący w bujanym fotelu z fotografiami. Wszystko jest wymieszane. Próbuję się zebrać do kupy. Mam wibrujące uczucia. Sprawia to, że czuję, jakby mnie tu nie było.

(100 mg, domięśniowo) Czułem się prowadzony przez mądrego człowieka, o którym wiedziałem, że jest Bogiem, poszliśmy do wejścia do synagogi. Wręczono mi Torę do niesienia i powiedziano, że to znak, że zostałem zaakceptowany, przebaczono mi, i że mam wrócić do domu.

(12 mg, dożylnie) Użyliśmy zastrzyku z askorbinianem sodu, co oczywiście wpłynęło na czas. To było silne na tym poziomie. Przyjąłem za cel dawkę 60 mg, ale zatrzymałem się na 12. To naprawdę było silne.

(36 mg, dożylnie) Zostało to podane w sterylny roztworze fumaranu, więc właściwa waga narkotyku jest nieco mniejsza. To było bardzo intensywne doświadczenie, tak samo wydajne jak przy takiem dawce DMT.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Najwcześniejsze doniesienia o aktywności na człowieka w dawce 1 mg/kg masy ciała wspomniano w DMT. Próby kliniczne, z których pochodzi komentarz o 80 mg, były przeprowadzone na grupie wyglądającej na alkoholików. To nie były tylko badania mające określić naturę działania DPT, ale także wznowić ideę, że metabolizm dialkilotryptamin z grupą 6-hydroksylową może prowadzić do aktywnych metabolitów. Wyzwanie to było w postaci podania 6-fluoro-N,N-dietylotryptaminy tym samym osobom, by zobaczyć czy mogą być aktywnymi placebo. Jest to omówione w ramach szczególnego związku, DET. Nawiasem mówiąc, właściwa dawka DPT była pierwotnie opublikowana jako 1 mg/kg masy ciała; zgaduję, że przeciętna waga wynosiła 80 kg. W tych badaniach dawkę podano do wysokości 1,3 mg/kg masy ciała, co poskutkowało jedynie wydłużeniem, ale nie wzmocnieniem efektów. We wszystkich próbach nadejście efektów pojawiło się około 10-15 minut po wstrzyknięciu.

Badania przy użyciu mniejszych dawek DPT (15-30 mg domięśniowo) zostały przeprowadzone jako dodatek do psychoterapii z alkoholikami. Wzmocnienie przywoływania wspomnień i doświadczeń, większe uzewnętrznienie emocjonalne, samoodkrywanie, w połączeniu z konsekwentie krótkim czasem trwania sprawiły, że narkotyk okazał się bardzo atrakcyjny. Wyższe dawki, do 100 mg były przebadane w psychoterapii w dążeniu do szczytowego doświadczenia. Jeszcze inne badania w odkrywaniu interakcji poradnictwa i terapii doświadczeniami DPT wywołującymi szczytowe przeżycia u umierających pacjentów, dawka domięśniowa wynosiła 75-125 mg.

Jest raczej niezwykła grupa religijna znana jako Świątynia Prawdziwego Wewnętrznego Światła w Nowym Jorku, która objęła Eucharystią DPT, co dotyczyło silnego Anioła Stróża. Ta wspólnota jest potwierdzona przez palenie lub picie sakramentu, i zostali oni całkowicie nieruszani przez jakąkolwiek agencję Rządu Federalnego, o ile wiem. To nie tak, jakby byli nieznani. Wręcz przeciwnie, otrzymałem pewnego razu informację na temat narkotyku od reportera piszącego materiał o DPT i jego zastosowaniu w kościele. Zapytałem go, w jaki sposób dostał moje nazwisko i odpowiedział, że dostał je od kogoś w DEA. Ktoś kiedyś powinien napisać esej na temat współczesnych religii i wpływie DPT, dlaczego pejotl zawsze jest zwalczany i LSD i marihuana są zbombardowane, gdy są wiązane z religią. Czy jest coś o wierze jako „zatwierdzone”? Kto daje odpowiednie zgody? Kto decyduje o zastosowaniu pierwszej poprawki, która wyraźnie stwierdza „Kongres nie może stanowić ustaw dotyczących ustanowienia nowej religii albo zabraniać swobodnego wykonywania jej praktyk”.

Mam nadzieję, że Prawdziwemu Wewnętrznemu Światłu zgromadzenia Godspeed, jeśli wybaczycie moje wyrażenie. Moje wrażenie o nich z naszej korespondencji pozostawiły mnie w całkowitym przekonaniu ich uczciwości i zaangażowania. Jest intrygujące, że tryptamina ta była dostępna na rynku przez jakiś czas przynajmniej od jednego niezależnego dostawcy chemicznych nowości, ale wierzę, że to nie jest już aktualne źródło.

Intrygujący (i być może teoretyczny) homolog DPT to 1-propylowy odpowiednik, 1,N,N-tripropylotryptamina, czyli PDPT. Twierdzi się, że otrzymuje się ją w prostej reakcji tryptaminy z nadmiarem bromku propylu dołączanego do alkilowej grupy indolowej pozycji 1 (co stwierdzono także dla etylowego odpowiednika, czasami określanego EDET). W moich własnych doświadczeniach z tą reakcją, muszę sprawdzić wszystkie sugestie tego 1-alkilowania.

Homolog z tylko jedną propylową grupą na atomie azotu, N-propylotryptamina, czyli NPT, sporządzono zgodnie z tą recepturą, jest on opisany przy NET.

N,N-dipropylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg