Ciekawe linki

Jeśli się podoba

6-allilo-N,N-dietyloamid kwasu 6-nirlizergowego1. AL-LAD

6-allilo-N,N-dietyloamid kwasu 6-nirlizergowego

6-allilo-N,N-dietylo-6-norlizergamid

N,N-dietyloamid kwasu 6-allilonorlizergowego

9,10-didehydro-6-allilo-N,N-dietyloergolino-8b-karboksyamid

 

 

 

 

 


SYNTEZA: Do roztworu 66 mg nor-LSD (patrz synteza ETH-LAD) w 2 ml świeżo przedestylowanego dimetyloformamidu w atmosferze azotu dodano 48 mg bezwodnego K2CO3 i 30 mg bromku allilu. Gdy analiza TLC wykazała, że nor-LSD zostało zużyte (30 minut) wszystkie substancje lotne usunięto pod ciśnieniem zbliżonym do próżni. Pozostałość rozpuszczono w CHCl3 (5x5 ml) i wyciągnięte ekstrakty wysuszono nad bezwodnym Na2CO3, który potem odfiltrowano. Przesącz odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem zostawiając pozostałość białego ciała stałego. Rozdzielono je na dwa składniki metodą chromatografii wirówkowej (Al2O3, CH2Cl2, atmosfera azotu i amoniaku), z których pierwszy był głównym produktem. Po usunięciu rozpuszczalnika rozpuszczono go w gorącym benzenie, przefiltrowano i ochłodzono. Dodanie heksanu zapoczątkowało krystalizację AL.-LAD (N-allilo-nor-LSD) w postaci białych kryształków ważących 66 mg z wydajnością 88%. Miały one 88-90 °C.

DAWKA: 80 - 160 µg

CZAS TRWANIA: 6 - 8 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (50 µg) Byłem świadomy po dwudziestu minutach i trafiłem do naćpanego miejsca, nie tak bardzo jak LSD, w ciągu kolejnej godziny. Bardzo chciałbym pójść wyżej, ale to nie było pisane tego dnia i musiałem pogodzić się z powrotem po ośmiu godzinach.

(80 µg) Miałem łagodne efekty, jakkolwiek drzwi do moich stłumionych uczuć w jakiś sposób całkowicie się otworzyły. Nie było nic transcendentalnego, ale były momenty, kiedy czułem świadome oddzielenie świata ode mnie. Żadne z głębszych znaczeń, które chciałem, żeby zostały wyjaśnione, nie zostały wyjaśnione.

(150 µg) Czułem się w to wciągnięty po okresie krótszym od kwadransa i wystrzeliłem do +++ w przeciągu kolejnego kwadransa. Szybko. Zupełnie jak LSD, ale bez niejasnych gróźb. Trochę spowolniony czas, podniecenie, bez problemów cielesnych. Zejście nastąpiło po sześciu godzinach i całkowicie wyczerpany udałem się do snu na dwanaście godzin. Znowu to powtórzę.

(150 µg) Po prostu pięknie. Absorpcja erotyki i muzyki po drugiej godzinie. Wspaniała jasność myślenia z dobrą interpretacją obrazów. Łatwe, łagodne zaśnięcie. Następny dzień – pogodny, z zachowaną jasnością i spokojem myślenia. Jeden z najlepszych materiałów w historii.

(160 µg) Wziąłem 160 µg o 11:00 rano na pusty żołądek i położyłem się posłuchać hipnotycznej, relaksującej muzyki z przymkniętymi oczami i słuchawkami. Początek był bardzo stopniowy przez 2-3 godziny. Wystąpiły pewne wizualne zniekształcenia podobne do LSD, ale łagodne. Uznałem, że to było tak intensywne, jak miało być i położyłem się w salonie z innymi. Doświadczenie nadal wzmagało się przez następną godzinę w przerywanych falach. Musiałem sprawdzić, że w rzeczywistości byłem fizycznie w pokoju a nie w muzyce, której słuchałem. W ogóle nie było strachu czy paniki, ale postanowiłem wycofać się do mojego prywatnego miejsca na kilka następnych godzin. Wkrótce zacząłem czuć się gorzej i starałem się wydobyć trochę informacji i pomocy z mojego negatywnego nastawienia. Modliłem się i płakałem, zacząłem znowu czuć się spokojniejszy i powróciły bardziej pozytywne myśli, którymi chciałem podzielić się z innymi, ale ciągle bałem się powrócić do grupy. Bałem się, że moja beznadziejność może bardziej ich zmartwić, ale w końcu powróciłem około piątej godziny i resztę dnia spędziłem przyjemnie i gładko. Wziąłem 2,5 g L-tryptofanu na sen i zasnąłem dobrze, budząc się dwa razy.

(160 µg) Wstępnie zażyłem 40 mg propanololu 40 minut przed zażyciem AL-LAD I poszedłem spać z przymkniętymi oczami I słuchawkami na uszach. Nastąpił bardzo powolny początek. Efekty można najlepiej opisać jako krótkie okresy utraty kontaktu z moim ciałem, które z biegiem czasu się nasilały i stawały się częstsze. Stałem się coraz bardziej w to wciągnięty, coś w stylu kwasu. Nie było wizualni przy zamkniętych oczach, ale kiedy je otworzyłem podłoga wyglądała, jakby się topiła a wzory na ścianach i drewniany sufit naprawdę pływały. Moje ciało było bardzo „kropelkowate” i musiałem skorzystać z pomocy mojej siostry, żeby wstać i pójść się wysikać. Byłem pod dużym wpływem muzyki. Wystąpił bardzo długi zjazd z fizycznym podekscytowaniem wydalającym się trwać dłużej niż psychiczne pobudzenie. Bardzo dużo tego w ciągu 12 godzin a następnego dnia czułem się dobrze.

(200 µg) Wziąłem to przy samym końcu (siódma godzina) doświadczenia z MDMA. Poczułem to szybko, ale nie doszedłem do świetnego poziomu. Skomplikowane doznania erotyczne, dobra rozmowa, czułem się nieźle naćpany a ciągle miałem solidne poznawcze uczucia.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jest to jeden z kilku bardzo silnych związków dużej rodziny 5-alkilowanych analogów nor-LSD. Większość z nich okazała się słabsza od LSD i znacznie mniej dramatyczna. Propranolol, o którym mowa w jednym z komentarzy (o handlowej nazwie Inderal) to lek zmniejszający napięcie nerwowe.

Komentarz jest odpowiedni środkowi z zastosowaniem przedrostka „nor”, jak materiału N-allilo-nor-LSD i jego bezpośredniego prekursora nor-LSD. Dokładne znaczenie mówi o alkilowanym atomie azotu, który utracił grupę alkilową. Pierwotny termin jest z niemieckiego zwrotu „N-bez-pierwiastka” oznaczającego N (azot) pozbawiony grupy alkilowej. Usunięcie N-metylowej grupy LSD do postaci odpowiednika N-H jest podręcznikowym przykładem tego użycia. Niestety zastosowanie tego objęło usuwanie grupy alkilowej z heteroatomów wszystkich rodzajów. Ostatnio dowiedziałem się o metabolicie ibogainy, który utracił metylową grupę z indolowego atomu tlenu (grupa metoksylowa przekształciła się w hydroksylową) i związek został nazwany noribogainą. Prawidłowe określenie do zachowania użycia macierzystego słowa „ibogaina” byłoby demetyloibogaina. Usunięcie czegoś jest zwykle zaznaczane przedrostkiem „de-” przed nazwą, jak np. kwasy dezoksyrybonukleinowy, DNA, który jest kwasem rybonukleinowym (RNA) pozbawionym atomu tlenu.

6-allilo-N,N-dietyloamid kwasu 6-nirlizergowego

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg