Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Substancja rozpuszczona N Rozpuszczalność g/100g wody
wzór nazwa 0oC 20oC 40oC 60oC 80oC 100oC
gazy
CO2 dwutlenek węgla 0 0,335 0,167 0,097 0,058 0,027 *
HCl chlorowodów 0 82,3 72,1 63,3 56,1 48 36
O2 tlen 0 0,0069 0,0043 0,0031 0,0023 0,0014 0
H2S siarkowodór 0 0,71 0,39 0,25 0,15 0,07 *
NH3 amoniak 0 88,7 52,2 32,2 23,8 15,4 7,4
SO2 dwutlenek siarki 0 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13 *
związki nieorganiczne
AgNO3 azotan srebra 0 127 210 318 446 585 719
AlCl3 chlorek glinu 6 127 130,7 134,9 139,6 144,8 154,5
AlK(SO4)2 siarczan glinu-potasu 12 5,92 11,27 23,6 55,8 173,2 154
Al2(SO4)3 siarczan glinu 18 110 100,2 108,8 136,9 201,2 373,7
BaCl2 chlorek baru 2 38,6 44,7 51,4 59 67,4 76,8
Ba(NO3)2 azotan baru 0 4,92 8,88 14,2 20,5 27,3 34,1
Ba(OH)2 wodorotlenek baru 8 3,2 6,87 18,1 61,2 228d 417d
CaCl2 chlorek wapnia 6 283,6 563,9 767,4e 629c 147 159
Ca(NO3)2 azotan wapnia 4 258,2 444,3 1605 357 362 365
Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia 0 0,17 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07
CaSO4 siarczan wapnia 2 0,22 0,26 0,23a 0,16a 0,11a 0,07a
CdCl2 chlorek kadmu 5/2 142,7 196,4 170,2b 173,6 184b 188,7b
CdSO4 siarczan kadmu 8/3 112,7 113,7 118,3 85,8b 71,8b 66,2b
CoCl2 chlorek kobaltu 6 126,5 171 317,4 162,2c 171,2c 192,2c
Co(NO3)2 azotan kobaltu 6 261,5 366,5 813,7 428,5d 713,1d *
CoSO4 siarczan kobaltu 7 56,5 90 141,5 156,6g 65,7b 45b
CuCl2 chlorek miedzi (II) 2 107,3 117,6 131,4 149,4 172,3 201,7
Cu(NO3)2 azotan miedzi (II) 6 248,5 785 332,8h 398,4h 515,6h 799,7h
CuSO4 siarczan miedzi (II) 5 24 35,5 53,2 81,8 131,2 139,5d
FeCl2 chlorek żelaza (II) 4 160g 151,9 178,1 222,7 156,3c 166,5c
FeCl3 chlorek żelaza (III) 6 245,9 394,7 2135h 2733c 537,1 554
FeSO4 siarczan żelaza (II) 7 32,96 61,5 111,3 110e 514b 31,6
H3BO3 kwas ortoborowy 0 2,69 5,04 8,82 14,8 23,9 37,6
HgCl2 chlorek rtęci (II) 0 3,84 6,18 10,3 17,8 31,1 55,4
KBr bromek potasu 0 53,9 65,1 75,9 86 95,2 103,3
K2CO3 węglan potasu 3/2 158,5 167,3 181,4 202,7 230,9 268,6
KCl chlorek potasu 0 28,1 34,2 40,2 45,9 51,2 56,2
KClO3 chloran potasu 0 3,38 7,25 13,8 23,6 37,5 56
KClO4 nadchloran potasu 0 0,71 1,71 3,67 7,23 13,3 23
K2CrO4 chromian potasu 0 59 63,8 68,2 72,3 76 79,6
K2Cr2O7 dwuchromian potasu 0 4,5 12,2 26,2 46,5 70,9 95,6
KF fluorek potasu 2 212,9e 362,5 1244 143 149,9 165
KI jodek potasu 0 127,3 144 160,5 176,4 191,8 206,6
KIO3 jodan potasu 0 4,66 8,08 12,7 18,4 24,9 32,1
KMnO4 nadmanganian potasu 0 2,82 6,34 12,5 22,2 27 32
KNO3 azotan potasu 0 13,6 31,9 62,9 109 170,9 242,4
KNO2 azotyn potasu 0 281 305 329 354 378 403
KOH wodorotlenek potasu 1 401,1c 691,9c 325,3 368,8 445,6 581,6
KSCN tiocyjanian potasu 0 176 223 286 373 497 686
K2SO4 siarczan potasu 0 8,53b 11 14,8 18,4 21,5 24
Li2CO3 węglan litu 0 1,53 1,35 1,17 1 0,85 0,72
LiCl chlorek litu 1 303,8c 184,5 205,2 242,3 305,2 128,9
MgCl2 chlorek magnezu 6 282,4 304,4 350 430,7 578,3 895,6
MgSO4 siarczan magnezu 7 59,4 105,5 172,6 208,2h 70,4b 62b
MnCl2 chlorek manganu (II) 4 156 2025,2 283 107,5 112,1 116,3
MnSO4 siarczan manganu (II) 5 174,6h 160,5 73b 63,2b 52,6b 42,6b
NH4Cl chlorek amonu 0 29,4 37,1 45,8 55,3 65,7 77
NH4NO3 azotan amonu 0 117,4 189,9 288,7 420,4 602 934
(NH4)2SO4 siarczan amonu 0 70,2 75,2 80,8 87,2 94,2 102,1
Na2B4O7 czteroboran sodu 10 2,39 4,98 12,9 25,4e 37e 61,3e
NaBr bromek sodu 2 149,4 180,7 229,3 117,9 119,9 121,5
Na2CO3 węglan sodu 10 7 21,5 48,5b 46,4b 45,8b 45,5b
NaCl chlorek sodu 0 35,6 35,9 36,4 37,1 38 39
NaF fluorek sodu 0 3,66 4,05 4,39 4,67 4,9 5,08
NaHCO3 kwaśny węglan sodu 0 6,89 9,6 12,7 16,2 19,9 23,8
NaI jodek sodu 2 315,9 383 522,1 840 297 302,1
NaNO2 azotyn sodu 0 72,1 82 95 111,8 133,5 161,6
NaNO3 azotan sodu 0 73,1 87,2 104 123,8 147,5 175,9
NaOH wodorotlenek sodu 0 485,8e 309b 458b 1092b 313 346
Na2S siarczek sodu 7 31,5 71,8 35,3 31,4 28,4 26,1
Na2SO3 siarczyn sodu 9 52 93,2 211,4 203,6g 367,5g 57,2
Na2SO4 siarczan sodu 10 10,8 57,1 48,2 45,2 43,3 42,2
Na2S2O3 tiosiarczan sodu 5 107,9 176 444,2 214 227 255
NiCl2 chlorek niklu 6 174,5 239,8 190,1e 233,5e 144,3c 146,9c
NiSO4 siarczan niklu 7 63,6 98,8 119,4g 155,4g 209,8g 319,4g
PbCl2 chlorek ołowiu 0 0,65 0,99 1,42 1,95 2,58 3,3
PbI2 jodek ołowiu 0 0,04 0,07 0,12 0,19 0,3 0,46
Pb(NO3)2 azotan ołowiu 0 32,7 55,7 73,2 91,4 109,6 126,9
SrCl2 chlorek strontu 6 101,4 137,9 201,2 328,2 142,8c 161,4c
Sr(NO3)2 azotan strontu 4 60,6 122,2 90,1 93,7 98 102,8
ZnCl2 chlorek cynku 3/2 1045d 1767 451 489 542 614
ZnSO4 siarczan cynku 7 107,5 165,6 221,6g 87,8b 79,9b 71,8b
związki organiczne
(NH4)2C2O4 szczawian amonu 1 2,7 5,2 9,5 16,2 26,5 41,7
CH3COONa octan sodu 3 79 111 192 139 153 170
C12H22O11 sacharoza 0 179 204 238 288 363 488
C6H12O6 glukoza 0 49 91 161 277 441 *
CO(NH2)2 mocznik 0 66,7 108 167 251 400 733
C2H2NO2 glicyna 0 14,2 22,5 33,2 45,1 56,1 67,2
(COOH)2 kwas szczawiowy 2 5,03 13,9 33 75,4 179 322
C6H8O7 kwas cytrynowy 0 96,1 146 215 277 372 525
C6H5COOH kwas benzoesowy 0 0,17 0,29 0,55 1,15 2,71 5,88
C7H6O3 kwas salicylowy 0 0,12 0,2 0,42 0,91 2,2 8,1
N - liczba cząsteczek wody w krystalohydracie (soli uwodnionej) pozostająca w równowadze z roztworem nasyconym w danej temperaturze.
Rozpuszczalność dotyczy wskazanej soli uwodnionej, rozpuszczalność gazów dotyczy sumarycznego ciśnienia nad roztworem 1atm
W równowadze występuje: a sól półwodna b jednowodna c dwuwodna d trójwodna e czterowodna g sześciowodna h siedmiowodna
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg