Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Klasyczny podział kationów na grupy

Grupa Kation Odczynnik gr. Wynik reakcji z Inne reakcje charakterystyczne
odczynnikiem gr. 1M NaOH 1 M NH3
I Ag+ 1-2 M HCl biały, serowaty, rw NH3 biały, szybko czernieje białobeżowy, rwnd białe osady czernieją na świetle
Pb2+ biały, rw gor. H2O biały, rwnd biały, nrnd z KI żółty osad PbI2, biały osad z Na2SO4
Hg22+ biały, z NH3 czernieje czarny,rwnd czarny, nrnd z KI żółtozielony osad Hg2I2
IIA Cd2+ H2S w środowisku 0,3 M HCl jasnożółty* biały, nrnd biały, rwnd CdS na gorąco pomarańczowy
Bi3+ ciemnobrunatny* biały biały, nrnd z KI brunatny osad, rwnd (--> pomarańczowy roztwór)
Cu2+ czarny* niebieski niebieski, rwnd kompleks z NH3 szafirowy
IIB As3+ żółty** - - z AgNO3 żółty
As4+ żółty** - - z AgNO3 czekoladowy
Sb3+ Czerwonopomarańczony** biały, rwnd biały z Fe i HCl czarny osad Sb
Sn3+ brunatny** biały, rwnd biały z Hg2+ czarny osad
Sn4+ żółty** biały, rwnd biały utlenia KI do I2
III Zn2+ lekko zasadowy roztwór (NH4)2S biały, rw HCl biały, rwnd biały, rwnd z K3Fe(CN)6 żółty osad
Ni2+ czarny, nrw HCl zielony, nrnd niebieski, rwnd z dimetyloglioksymem i NH3 różowy osad
Co2+ czarny, nrw HCl niebieskofioletowy, nrnd niebieski, rwnd (na pow. brunatniejący) kompleks z NH4SCN błębiktny (w nieobecności Fe3+)
Mn2+ cielisty, rw HCl biały, na pow. brunatniejący biały, na pow. brunatniejący z HNO3 i PbO3 (na gorąco) fioletowy MnO4-
Fe2+ czarny biały, na pow. brunatniejący, nrnd biały, na pow. brunatniejący, nrnd z K3Fe(CN)6 niebieski, z K4Fe(CN)6 brunatny
Fe3+ czarny brunatny, nrnd brunatny, nrnd z K3Fe(CN)6 niebieski, z NH4SCN krwisty kompleks
Al3+ biały, rw HCl biały, rwnd biały, rwnd z alizaryną i NH3 ceglastoczerwony osad
Cr3+ szarozielony, rw HCl szarozielony, rwnd szarozielony z H2O2 i nadmiarem NaOH żółty
IV Ca2+ (NH4)2CO2 biały (biały) - płomień ceglasty
Sr2+ biały (biały) - płomień karminowy
Ba2+ biały (biały) - płomień żółtozielony, żółty osad z K2CrO4
V Mg2+ - - biały, galaretowaty (biały) biały osad z Na2CO3
K+ - - - biały osad z HClO4
Na+ - - - płomień żółtopomarańczowy
Li+ - - - płomień karminowy
NH4+ - zapach NH3 - brunatnoczerwony osad z odczynnikiem Nesslera
* nierozpuszczalne w nadmiarzez NaOH i H2O2; ** rozpuszczalne w nadmiarzez NaOH i H2O2;
rw - rozpuszczalny w; rwnd - rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika; nrnd - nierozpuszczalny w nadmiarze odczynnika; pow. - powietrze

Klasyczny podział anionów na grupy

Grupa Anion Wynik reakcji z roztworem Inne reakcje charakterystyczne
BaCl2 AgNO3 rozcieńczony H2SO4 zakwaszony KMnO4
I Cl- - białe lub żółte osady, trudno rozpuszczalne w wodzie i HNO3 - odbarwienie, zapach chloru osad AgCl szarzeje na świetle
Br- - zmiana barwy (fiolet -> czerwień), zapach bromu z wodą chlorową tworzy się brom (żółty roztwór)
I- - barwa i zapach jodu (żółta) z wodą chlorową daje jod, z jej nadmiarem IO3-
CN- zapach migdałów (HCN) odbarwienie, zapach chloru z jonami Fe2+ + Fe3+ niebieski osad
SCN- - - z Fe3+ krwista barwa
Fe(CN)64- - odbarwienie z jonami Fe3+ granatowy osad
S2- zapach zgniłych jaj (H2S) odbarwienie z Na3[Fe(CN)2NO] ("nitroprusydek sodu") niebieska barwa
II NO2- - białe osady, rozpuszczalne w rozc. HNO3 brązowe dymy i ostry zapach tlenków azotu odbarwienie z solami amonowymi na ciepło pęcherzyki N2
CH3COO- zapach octu - z Fe3+ czerwony kompleks
III SO32- białe osady, rozpuszczalne w rozc. HNO3 białe osady rozpuszczalne w rozc. HNO3 ostry, duszący zapach SO2 odbarwienie w środowisku kwaśnym odbarwia fuksynę
CO32- pienienie się (bąbelki CO2) - pęcherzyki CO2 wywołują zmętnienie wody wapiennej
C2O42- - odbarwienie (powoli) z Fe3+ żółty kompleks
BO2- - - z H2SO4 i CH3OH płomień zielony
IV PO43- osady rozpuszczalne w rozc. HNO3 (z CrI42- żółty osad, inne białe osady żółty osad rwrHNO3 - - z (NH4)2MnO4 żółty osad
AsO43- czekoladowy rwrHNO3 - - z H2S żółty osad
AsO43- żółty osad rwrHNO3 - odbarwienie z H2S żółty osad
S2O32- biały osad rwrHNO3, szybko czernieje zmętnienie (siarka) i zapach SO2 odbarwienie z Fe3+ powoli znikająca fioletowa barwa
CrO42- czerwony osad barwa pomarańczowa - z H2SO4 i H2O2 niebieska barwa
V NO3- - - - - próba obrączkowa: na granicy warstw H2SO4 stęż. i FeSO4 (dolna) i roztworu badanego (górna) pojawia się brunatna obrączka
MnO4- fioletowa barwa roztworu znikająca w obecności reduktorów
VI SO42- białe, nierozpuszczalne w rozc.HNO3 - - - biały osad z Pb2+
F- biały osad z LaF3, próba na trawienie szkła
VII SiO32- biały, nierozpuszczalne w rozc. HNO3 żółty, nierozp. osad galaretowaty żel krzemionkowy - z (NH4)2MnO4 żółty osad heteropolikwasu
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg