Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Wzór, nazwa

pKa1

pKa2

pKa3

pKa4

kwasy nieorganiczne

H3AsO3, arsenawy 9,29
H3AsO4, arsenowy 2,24 6,96 11,5
H3BO3, ortoborowy 9,236
HBrO, podbromawy 8,63
HCN, cyjanowodorowy 9,21
HOCN, cyjanowy 3,48
HSCN, tiocyjanowy 0,9
H2CO3, węglowy 6,35 10,329
H2CS3, tiowęglowy 2,68 8,22
HClO, podchlorawy 7,53
HClO2, chlorawy 1,95
H2CrO4, chromowy 6,51
HF, fluorowodorowy 3,17
H4[Fe(CN)6], heksacyjanożelazawy 2,5 4,31
H2GeO3, germanowy 9,01 12,3
HIO, podjodawy 10,64
HIO3, metajodowy 0,801
H5IO6, ortonadjodowy 3,29 8,39 11,6
H2MoO4, molibdenowy 4,2 8,2
HN3, azotowodorowy 4,65
HNO2, azotawy 3,15
H2N2O2, podazotawy 7,18 11,54
H2O2, nadtlenek wodoru 11,65
H3PO2, podfosforawy 1,3
H3PO3, fosforawy 1,5 6,79
H3PO4, ortofosforowy 2,148 7,198 12,36
H4P2O7, pirofosforowy 0,91 2,1 6,7 9,32
H3PS4, tiofosforowy 1,7
H2S, siarkowodorowy 7,02 18
H2S2O3, tiosiarkowy 0,6 1,6
H2SO3, siarkawy 1,91 7,18
H2SO4, siarkowy 1,99
H2Se, selenowodorowy 3,89 15
H2SeO3, selenawy 2,4 7,6
H2SeO4, selenowy 1,7
H2SiO3, metakrzemowy 9,86 13,1
H2Te, tellurowodorowy 3 11
H2TeO3, tellurawy 2,5 7,7
H6TeO6, ortotellurowy 7,66 11 14,5
H3VO4, ortowanadowy 4 8,5 14,3
H2WO4, wolframowy 3,5 8,1

kwasy organiczne

acetyloaceton 9,02
acetylooctowy 3,6 12,7
adypinowy 4,42 5,42
akrylowy 4,247
askorbinowy 4,04 11,34
barbiturowy 4,03
benzoesowy 4,203
bromooctowy 2,91
bursztynowy 4,21 5,66
2-chlorofenol 8,49
3-chlorofenol 8,85
4-chlorofenol 9,18
chlorooctowy 2,865
cyjanooctowy 2,472
cis-cynamonowy 3,879
trans-cynamonowy 4,438
cytrynowy 3,128 4,76 6,396
dichlorooctowy 1,2
etylenodiaminotetraoctowy 2 2,69 6,13 10,1
fenol 9,994
fenylooctowy 4,308
fluorooctowy 2,586
ftalowy 2,95 5,408
fumarowy 3,053 4,494
gliceryna 14,15
glikolowy 3,832
glukoza 12,28
glutarowy 4,38 5,42
hydrochinon 9,85 11,4
izomasłowy 4,869
izonikotynowy 4,9
jabłkowy 3,46 5,098
jodooctowy 3,18
o-krezol 10,333
m-krezol 10,098
p-krezol 10,276
trans-krotonowy 4,69
maleinowy 1,91 6,3
malononitryl 11,19
malonowy 2,847 5,696
masłowy 4,816
metanosulfonowy 1,92
metoksyoctowy 3,57
mlekowy 3,869
mrówkowy 3,736
1-naftoesowy 3,597
2-naftoesowy 4,141
1-naftol 9,38
2-naftol 9,53
nikotynowy 4,8
2-nitrofenol 7,17
3-nitrofenol 8,28
4-nitrofenol 7,15
nitrometan 10,2
nitrooctowy 1,68 8,9
octowy 4,757
pentanowy 4,84
pikrynowy 0,25
pirogronowy 2,49
propiolowy 1,887
propionowy 4,873
ryboza 12,11
sailcylowy 2,97 13,8
5-sulfonosalicylowy -0,8 2,84 12,53
szczawiowy 1,252 4,266
tiofenol 6,62
tiooctowy 3,5 10,2
trichlorooctowy 0,6
trifluoroetanol 12,4
trifluorooctowy 0,3
trimetylooctowy 5,03
mezo-winowy 3,18 4,91
(±)-winowy 3,035 4,39

zasady

acetamid 0,63
acetanilid 0,5
amoniak 9,244
anilina 4,601
azirydyna 8,04
benzydyna 4,66 3,57
benzyloamina 9,34
2,2'-bipirydyna 4,35
butyloamina 10,64
tert-butyloamina 10,685
chinolina 4,94
cykloheksyloamina 10,64
cyklopropyloamina 9,1
1,2-diazabicyklo[2,2,2]oktan 8,1 4,14
dietyloamina 10,933
difenyloamina 0,79
dimetyloamina 10,774
N,N-dimetyloanilina 4,232
etanoloamina 9,488
etylenodiamina 9,928 6,848
etyloamina 10,636
1,10-fenantrolina 4,85 1,9
fenylohydrazyna 4,2
guanidyna 13,5
hydrazyna 7,98 -0,9
hydroksyloamina 5,94
imidazol 14,4 6,993
izochinolina 5,5
izopropyloamina 10,67
metyloamina 10,657
N-metyloanilina 4,846
mocznik 14,3
morfina 8,21
morfolina 8,492
1-naftyloamina 3,92
2-naftyloamina 4,16
nikotyna 8,02 3,12
piperydyna 11,123
pirol -0,7
pirolidyna 11,305
pirydyna 5,229
1,2-propylenodiamina 9,72 6,61
propyloamina 10,566
o-toluidyna 4,447
m-toluidyna 4,72
p-toluidyna 5,084
1,4,7,10-tetraazadekan 10,02 9,39 7 4
tetrametylenodiamina 10,65 9,2
trietyloamina 10,715
trimetylenodiamina 10,49 8,48
trimetyloamina 9,8
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg